صغری ظروفچی بنیس

درباره من

صغری ظروفچی بنیس
image

مربی گروه آموزشی معماری @ دانشکده معماری و شهرسازی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1400/2/14)

استنادات

2

مقالات

1

h-index

1

مؤلفین همکار

5

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1389

کارشناسی ارشد

هنر اصفهان

تجارب

1398-1399

مشاور انجمن علمی شهرسازی

دانشگاه سمنان

1398-1399

مشاور انجمن علمی معماری

دانشگاه سمنان

1394-95

مدیر گروه معماری

دانشگاه گرمسار

مهارت ها

معماری بومی

اولویت های پژوهشی

معماری اسلامی

معماری روستایی

معاری بومی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Modeling Nearly Zero Energy Buildings for Sustainable Development in Rural Areas
Energies(2020)
رضا خاکیان, مهرداد کریمی مشاور*, فرشید آرام, ^صغری ظروفچی بنیس, امیر موسوی, Annamária R Várkonyi-Kóczy
عوامل موثر در طراحی مدارس اجتماعی به منظور ایجاد فضای آموزشی کارآمد و پایدار
نخستین همایش ملی مسکن پایدار(2020-07-09)
9411631009, ^سعید مقیمی*, ^صغری ظروفچی بنیس
الگوی مسکن پایدار در روستاهای سردسیر در استان اردبیل
نخستین همایش ملی مسکن پایدار(2020-07-09)
^صغری ظروفچی بنیس*, ^سعید مقیمی
بررسی اصول معماری پایدار در ساخت مسکن بومی روستاهای اقلیم سرد
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهـری(2020-05-30)
^صغری ظروفچی بنیس*

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان . جنب پارک سوکان . دانشکده هنر . گروه معماری
soori_zorofchy@semnan.ac.ir
(+98)2331533460

فرم تماس